داود پورکریمی

عکاس

استراتژیست سایت

مدیریت وب سایت

طراحی سایت

0

سبد خرید شما خالی است.

داود پورکریمی

عکاس

استراتژیست سایت

مدیریت وب سایت

طراحی سایت

دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰-۰۶-۲۱ کلاس اسکرچ جونیور مهاباد جلسه پنجم مدرس داود پورکریمی

جلسه ی پنجم کلاس اسکرچ جونیور مهاباد جلسه: پنجم مدرس: داود پورکریمی بخش اول بخش دوم

۱۴۰۰-۰۶-۱۸ کلاس اسکرچ جونیور مهاباد جلسه چهارم مدرس داود پورکریمی

جلسه ی چهارم کلاس اسکرچ جونیور مهاباد جلسه:چهارم مدرس: داود پورکریمی   بخش اول بخش دوم    

۱۴۰۰-۰۶-۱۷ کلاس اسکرچ جونیور مهاباد جلسه سوم مدرس داود پورکریمی

جلسه ی سوم کلاس اسکرچ جونیور مهاباد جلسه:سوم مدرس: داود پورکریمی   بخش اول     بخش دوم  

۱۴۰۰-۰۶-۱۶ کلاس اسکرچ جونیور مهاباد جلسه دوم مدرس داود پورکریمی

جلسه ی دوم کلاس اسکرچ جونیور مهاباد جلسه:دوم مدرس: داود پورکریمی   بخش اول   بخش دوم